Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Fasadtvätt och Fasadvård

Krya Hem erbjuder miljövänliga, säkra och unika metoder för fasadrengöringar och efterbehandlingar för alla typer av fasader. Tryggare än så blir det inte.

Traditionell högtryckstvätt är sällan en bra lösning för smuts, alger, mossa eller mögel som fått fäste på en byggnads fasad.

Med en mjuk tvätteknik får vi skonsamt bort lav, smuts, rost, mossa, mögel och alger utan att skada byggnadens fasad.

Vi ger även alla fasader en långtidsverkande efterbehandling mot smuts, lav, rost, mossa, mögel och alger.

Krya Hem har de säkraste fasadrengöringarma i hela Sverige!

Vad innebär en Fasadrengöring?
Fasadtvätt

Stora fördelar med fasadrengöring

Rengöring av en byggnads Fasad och Tak är den absolut mest kostnadseffektiva metoden för att få en byggnad tillbaka till sin forna glans.

Det är även ett bra sätt för att snabbt skapa en värdeökning på fastigheten inför försäljning.

Viktigast av allt är att det ökar livslängden på många typer av fasader samtidigt som det reducerar riskerna med fukt, rost, alger, mossa, lav, mögel som kan nå innerväggar, om det lämnas år in och år ut.

Krya Hem erbjuder Sveriges säkraste och bästa fasadrengöringslösningarna för alla typer av fasader.

Fasadtvätt med Kärlek

Fördelar med att Krya Hem tvättar fasader med kärlek,

 • Ökar värdet på fastigheten
 • Undviker tilläxt av lav, mögel, mossa, alger som skadar fasaden
 • Förlänger livslängden på fasaden
 • Ökar trivseln för boende, besökare och hyresgäster
 • Riskerar mindre skadegörelse och skapar trygghet
 • Minskar energiförbrukningen
 • Rena och snygga fastigheter uppskattas alltid
Tegelmurar
Tegelmur inomhus

Tegelmurar och fasader gjorda av helt eller delvis tegel blir som nya efter våra unika metoder.

Sitter smutset djupt kräver det mer tid och hårdare, mjuka metoder.

Vi kan t.ex. Ånga med miljövänliga kem som tvingar ut smutsen från det, ofta mer porösa materialen.

Resultatet talar för sig själva, smutset är borta!

Vill man restaurera mycket skadade delar är det en helt annan sak än de rengöringar vi på Krya Hem utför. Naturligtvis kan vi även här vara behjälpliga med en initial bedömning för att sedan etablera kontraktor.

Före och Efter - Putsad Fasad
Före och Efter - Stenmur
Sten före och efter tvätt
Före och Efter - Träfasad
Info Grafik Takmodeller
Stenmur får tillbaka sin forna glans
Arbete pågår
Högtryckstvättning av fasad
Info Grafik Fasadtextiler
Glas vs Natursten
Info Grafik Glasfasad

Natursten utklassar alla andra byggnadsmaterial ur hållbarhetsperspektiv, slår World Natural Stone Association, WONASA, fast i en färsk rapport.

Organisationen hänvisar till en livscykelanalys där fasader i glas jämförs med fasader i natursten.

Info Grafik Stenfasad

Wonasa visar att kostnaden för en fasad i natursten blir 40% lägre än för en glasfasad, sett över 50 år.

Vilken Fasadrengöringsmetod är bäst?

Många fasader lämpar sig inte för alla typer av fasadrengöringsmetoder.

Till exempel skulle en högtrycksrengöring även kunna ta bort fasadfärgen på många fasader.

Krya Hem kan behandla alla sorters fasader. Vi avlägsnar smuts, rost, lav, alger, mossa och mögelsporer som kan finnas i fasadens alla vinklar och vrår.

När fasaden är ren, sköljer vi av väggen och utför slutstädning.

Slutligen kembehandlas fasaden med ett långtidsverkande skydd som fortsätterar att eleminera påväxter under 6-12 månader.

Förbättrat utseende och funktion

Förbättrat utseende och funktion

Att rengöra en byggnads fasad innebär att man tar bort smuts, lav, mossa, mögel, rost, vilket förbättrar utseendet och tilltalandet av byggnadens exteriör. Fasadtvätt förlänger livslängden på byggnadens fasade. På en smutsig fasad börjar det växa mögel och alger vilket innebär att fasaden blir förstörd. Har fasaden en hög fukthalt så har den även sämre värmeisolering vilket gör att man får mycket högre uppvärmningskostnader.

Spara tid och pengar

Även om det kostar lite pengar att hålla fasaden i gott skick så är det betydligt mer ekonomiskt än de tidigarelagda renoveringarna som kommer behövas framöver på grund utav bristande underhåll. Rengöring av fasaden hjälper till att skydda väggarna samtidigt som man förhindrar slitage och försämringar av fasaden i väldigt stor utsträckning. En välskött fasad kommer också att hjälpa en fastighetsägare att få ut något på försäkringen, d.v.s. om olyckan skulle vara framme. Om en byggnads fasad försummats och ser allmänt nedgången ut så kan det bli det svårt och hävda att röta, mögel och fukt skulle bero på andra orsaker än negligering.

Spara tid och pengar
Skydda byggnaden

Skydda byggnaden

En av de viktigaste anledningarna till att hålla fasaden ren under hela året är att hålla väggarna säkra från väderfaktorer. Rengöring av byggnadens fasad är nödvändig för att i längden undvika fuktskador. När fasaden innehåller biologiskt material och fukt så fryser den lättare sönder på vintern. Detta kan så småningom leda till strukturella skador långt in i byggnaden.

Förebyggande av vattenskador

Vattenskador är ett av de vanligaste problemen som fastighetsägare står inför. Fasader som inte rengörs regelbundet kan leda till läckage. När det regnar eller snöar kan vatten söka sig in i byggnaden genom sprickor eller hål som har skapats. Detta kommer oundvikligen leda till skador på byggnaden, övertid leder fukt till att mögel blommar ut och mycket fukt orsakar röta. Fasadrengöringen förhindrar mögelexponering och gör byggnaden säkrare för plånboken och alla som befinner sig i den.

Förebyggande av vattenskador
Förhindra skadedjursangrepp

Förhindra skadedjursangrepp

Smutspartiklar kan locka till sig en mängd olika insekter och skadedjur som kan vara destruktiva. Mossa eller alger som utvecklas på fasader, ger mat till vissa insekter. Vissa kan bita eller infektera människor, medan andra kan tugga genom väggmaterial och orsaka strukturella skador på byggnaden. Lyckligtvis kommer Krya Hems fasadgöring hålla insekter och skadedjur borta genom att man avlägsnar lav, alger, mossa och andra smutspartiklar för att avsluta med ett långtidsverkande skydd.

Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.