Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

För Liv, Hälsa, Hem & Miljö!

Krya Hem är dedikerade till perfektion inom vår unika expertis!

Vårt mål är att alla uppfattar oss som en auktoritet när det kommer till friska byggnader och hälsosamma inomhusmiljöer som även har ett fullgott brandskydd.

Vi rengör Imkanaler, Ventilationskanaler,FTX,LVP & Avlopp.
Städning och Lokalvård, Kontorsstädning & Trappstädning.
Elektrostatiska desinficeringar, Mögel och Luktsaneringar.
Utför Taktvätt och Takvård samt Fasadtvätt och Fasadvård.
Mätningar av Radon, Koldioxid-CO₂, Ozon-O₃, VoC, Fukt.
Utför IAQ-Screening samt Skadedjursbekämpning.
Luftflödesmätning och Ventilationsbesiktningar.
Brandskyddsbesiktningar och Aktivt Brandskydd.
Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Vi rengör en Imkanal från tak
Om Krya Hem AB!

Vi på Krya Hem är mycket ambitiösa!

Vi gör vårt yttersta för att revolutionera våra segement!

Krya Hem bildades av sedan tidigare yrkesstolta och erfarna Servicetekniker och Konsulter under November 2022.
Vi blev aktiva runt slutet på December 2022.

En fundamental inställning vi håller hårt på är att det finns inga problem, vi har bara lösningar eller så hittar vi alltid lösningen!

Vi skapar nya vägar där inga finnas!

Vi ställer mycket höga krav på oss själva

Krya Hem arbetar för att stärka den Svenska folkhälsan genom att visa fakta på vår hemsida samt genom upplysning till allmänheten, fastighetsägare och arbetsgivare.

För att säkra kvaliteten i Krya Hems verksamhet använder vi vår egna Personal-Portal där vi följer ISO 9001:2015 - Kvalitetsledningssystem.

Vår Personal-Portal innehåller bland annat,
   Personalhandbok, 11 huvudkapitel med 6 avsnitt i vardera
   Bilpolicy, 14 huvudkapitel med 2 avsnitt i vardera (ISO 14001:2015)
   Kundpolicy, 6 huvudkapitel med 5 avsnitt i vardera
   Arbetsmiljöpolicy, 1 huvudkapitel med 7 avsnitt (ISO 45001)
   Rutiner för alla områden och yrkesmoment
   Utbildningar för våra maskiner
   SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete (ISO 45001)
   SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
   Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015)
   Krishanteringsrutiner

Lite om våra erfarenheter

Sedan tidigare har vi flera prestigeuppdrag under bältet, inte minst inom Brandskydd som inkluderar,
   Uppsala Universitet (1998-2002)
   Arlanda Flygledartorn (1998-2002)
   Arlanda Brandstation (1998-2002)
   Arlanda Kontorslängor (1998-2002)
   Astrazeneca - Södertälje (2000-2002)
   Lidingö - Gåshaga Bostäder (2000-2002)
   Slagsta Köpcentrum (2000-2001)
   Kista Galleria (2001-2002)
   Kista Studentbostäder (2001-2002)
   Järfälla Datahallar Säkerhetscenter (2001)
   Uppsala Akademiska Sjukhus nya Akut (2000-2002)

Krya Hem har ett rikt utbud inom närbesläktade segment

Rengöring och underhåll av Imkanaler, Ventilationskanaler, Avlopp och Luftvärmepumpar för ett säkrare och kryare inomhusklimat.

Service och underhåll av Ventilation är grundläggande för att undvika brandrisker, högre elräkningar och ett osunt inomhusklimat.

Med våra Taktvättar och Takvård samt Fasadtvättar och Fasadvård kan ni undvika stora renoveringskostnader i framtiden.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för Städning och Lokalvård, flexibelt och miljövänligt.

Vi utför Mögelbesiktningar, Mögelsaneringar, Luktsaneringar och Radonsaneringar

Större fastighetsägare kan dra nytta av vår IAQ - Screening där vi upprättar protokoll tillsammans med information, bilder, mätvärden samt åtgärdsförslag för de punkter vi hittar.
Man är inte bunden till Krya Hem för eventuella åtgärder.

Vi mäter Radon genom att placera ut mätutrustningen samt hämtar mätutrustningen. Lösningar erbjuds om så behövs när mätperioden är avslutad. Resultat redan inom 48h med en felmarginal på ±10%.

Vi utför även mätningar av Koldioxid - CO₂, Ozon - O₃, VoC och Fukt.

Vårt Aktiva Brandskydd är perfekt för privata husägare som ska leva upp till SFS 2003:778 - Lag om skydd mot olyckor.

Företag och offentliga verksamheter erbjuds helhetslösningar för det Systematiska Brandskyddsarbete - SBA som ska göras enligt,
SRVFS 2004:3, SFS 2003:778 och SFS 2003:789.

Miljö och Hållbarhet

Vi på Krya Hem arbetar aktivt för Miljö och Hållbarhet. Ren Ventilation är energieffektivare och ett fullgott Brandskydd är i sig viktiga insatser för miljön. Eventuella restprodukter hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Vår Bilpolicy siktar på miljövänliga bilar. Vi använder enbart väl dokumenterade material med minsta möjliga miljöpåverkan.
Våra samarbeten vilar endast på leverantörer som delar våra miljöambitioner. Mer om Krya Hems arbete för Miljö & Hållbarhet.

2023-03-20 köpte vi Bättre Hem Underhåll och Miljö AB

Mer information kommer snart.

Kvalitétsgaranti tillsammans med vår erfarenhet och saklighet är er trygghet!

Vi lämnar alltid gartantier på våra tjänster!
Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi bärjade rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll brukar vi rekommendera att man inte väntar längre än 2 år om man värderar en god inomhusmiljö & vill främja sitt hus, sin egna & sin familjs hälsa!

Certifierade Tekniker

Vi har flera certifierade servicetekniker som är redo att bistå er.

Modern Teknik

Vi använder alltid den senaste tekniken för att göra ett säkert och bra arbete.

Kvalitéts Garanti

Vi lämnar alltid 30 dagars garanti på våra arbeten. Blir något tokigt, vi fixar det!

24/7 Tillgänglighet

Vi har personer som arbetar på dygnets alla timmar. Snabba ePost svar.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Hur dålig inomhusluft påverkar hälsan från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.