Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Malar

Klädesmal eller Pälsmal upptäcker man oftast först när man tar fram ett klädesplagg som fått oförklarliga hål.

Behöver ni hjälp med att bli av med Klädesmalar eller Pälsmalar?, Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering.

Med hjälp av den senaste tekniken och uppdaterade metoder som är välbeprövade utför vi träffsäkra saneringar.

Vi har miljövänliga, djursäkra och barnsäkra metoder för bekämpning av både skadedjur och skadeinsekter.

Vanliga Skademalar

Klädesmal, Pälsmal och Livsmedelsmal (Mott)

Det tros finnas cirka 160,000 arter av Mal, varav många ännu inte har beskrivits, ca 2600 arter av Mal finns här i Sverige och bland dessa är de vanligaste skadedjuren kända som Klädesmal, Pälsmal.

Mal, Malfjäril eller Nattfjärilar kommer oftast in på våren. Ett bekymmer med Malarna är att de kan hinna göra stor skada innan man upptäcker dem. En Mal kan kommer in och lägger ägg. Äggen kläcks och man får då fullt med mallarver som ger sig på ullkläder, pälskläder och kläder av vissa andra naturliga material.

Mott blir ofta kallad för Mal

Mott familjen omfattar ca 20,000 arter. Det finns ca 210 arter Mott i Sverige. Av dessa finns det en del vi hittar inomhus som skadedjur.

I Sverige är de vanligast med Kvarnmott, Kortvingat fruktmott, Hömott och Fruktmott/Indiskt mjölmott.

En vuxen mottfjäril blir 1-2 cm.
Kvarnmotten är gråfärgad med ett mörkare tvärband på vingarna.
Indiskt mjölmott är tydligt kopparfärgad med ett brett gräddfärgat tvärband på vingarna.
Mottlarver är 1-1,5 cm och gräddvita eller svagt gröna. Huvudet är mörkare.
Produkter som angrips av Mott är t.ex. Mjöl och grynprodukter, nötter, choklad och torkad frukt.

Hur vet man om man har Mott, Pälsänger eller Mal?

För att veta om det är en Mal eller Pälsänger som varit i farten kan du titta på plagget som är skadat. Är det en skarp kant runt hålet är det en Pälsänger som varit i farten, är kanten luddig tyder det på att en Klädesmal varit där.

Malar kan åstadkomma stor skada på kläder, textiler, mattor och liknande material, vilket gör det till en bra idé att göra allt man kan för att bekämpa både Mal och dess larver.

Info Grafik VOCs
Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?

Man räknar med att Inomhusluftkvaliten ofta är 5-100 ggr sämre än utomhusluften. Vanligaste spannet ligger runt 3-10ggr sämre inomhusluft.

I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Info Grafik Tid Spenderat Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.
Luftföroreningar hotar barnens rätt till en trygg tillvaro i Skolor och Hem!

I en artikel publicerad 2022-06-28 från EEA så står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige.
Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!.

Dålig IAQ - Inomhusluftkvalitet kan vi på Krya Hem eliminera och /eller förebygga!

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Unicef, Karolinska Institutet , Boverket.
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.