Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Luktsanering

Krya Hem erbjuder fullständig service med miljövänliga, säkra och skräddarsydda luktsaneringar för just er situation.

Dålig eller unken lukt i villan, sommarhuset, fritidshuset, husvagnen, husbilen, båten eller husvagnen? Oavsett utrymme - Krya Hem får ofta bort lukterna på några timmar.

Samtidigt oskadliggörs mögelsporer, bakterier, virus och andra ohälsosamma mikroorganismer.

Med förbättrad Inomhusluftkvalitet-IAQ mår man bättre!

Luktsanering

Fördelar med att anlita Krya Hem för luktsanering

Inför en försäljning kan det vara väldigt klokt att anlita Krya Hem för att sanera.
Då får ni snabba resultat med bättre luft och bra intryck direkt.

Det kan vara svårt att hålla rent i fritidshuset, båten, husbilen eller husvagnen.
Lukt sätter sig i textilier, dynor och inredning och det är trångt att städa. Kanske kräftlukten satt sig dynorna? Det har kanske legat gammal mat i kylskåpet.
Det kan vara en dusch som använts mycket i ett utrymme med undermålig ventilation.
Allt detta tillsammans kan göra att fukt och därmed mögelsporer och dålig lukt dyker upp.
Man ska inte riskera hälsan och utsätta sin kropp för mögelsporer i onödan.

Vem kan njuta av ett ställe när det luktar?

Vi arbetar professionellt, noggrant och systematiskt.

Vi ställer höga krav på vår personal som har erfarenhet och hög kompetens.

Vår kvalitetsgaranti som innebär att vi alltid åtgärdar eventuella missar snarast möjligt utan extra kostnad.

Luktsmitta och Åtgärder

Luktsmitta och Åtgärder

Att åtgärda luktsmitta i ett hus kan vara svårt beroende på hur stor spridning lukten har fått.

Möbler, kläder samt väggar kan ha tagit upp lukt under lång tid och kan vara svåra att behandla.

Att tidigt åtgärda problemet förebygger framtida problem.

Spara tid och pengar

Även om det kostar lite pengar att hålla luften kry så är det betydligt mer ekonomiskt än att bli sjuk.

Om det har gått för långt kan det sluta med att skadat material och inredning behöver bytas ut vilket kan bli väldigt kostsamt.

Eller att man behöver utföra kostsamma mögelsanering.

I värsta fall får man skadadedjur på köpet som kan bli tidskrävande och kostsamt att bli av med.

Spara tid och pengar
Skydda värdet

Skydda ägor

En annan viktig anledningarna till att hålla fräscht är värdebevaringen det innebär.

Många faktorer kan äventyra ens ägodel till att försämras snabbare.

Genom att man håller det fräscht så bevarar man även värdet.

Förebyggande av fuktskador

Fuktskador är ett av de vanligaste problemen man kan står inför. Åtgärdas inte fuktbekymmer i tid så kommer problemen att bli värre. Detta kommer oundvikligen leda till skador, övertid leder fukt till att mögel blommar ut och mycket fukt orsakar röta.

Att söka hjälp från Krya Hem kan förhindra människor från mögelexponering och göra en plats säkrare för både plånboken och alla som befinner sig i den.

Förebyggande av vattenskador
Förhindra skadedjursangrepp

Förhindra skadedjursangrepp

Smuts och fukt kan locka till sig en mängd olika insekter och skadedjur som kan vara destruktiva.

Det är aldrig roligt att behöva utföra Skadedjurssaneringar.

ISO 9001:2015

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon
Kvalitetsledningssystem

ISO 45001

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon
Hälsa och Säkerhet

ISO 14001:2015

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon
Miljöledningssystem
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.