Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Tilluftsventilation

Luft som tillförs ett rum. Tilluft ser man oftast i form av Friskluftsventiler i privatbostäder men det kan även vara återluft eller överluft.

I ett hus med självdragsventilation är det luftens temperaturskillnader som gör att det skapas ett “självdrag” när den varma luften stiger i skorstenen och då skapar ett undertryck som drar in ny luft från friskluftsventiler.

Krya Hem både underhåller och installerar kompletta Ventilationslösningar. Kontakta oss på Krya Hem för hjälp.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Tilluft - Luft som tillförs ett rum

Tilluftsventilation

Självdrag är den äldsta formen av Ventilation och är vanligt i bostäder byggda före 1970. Självdraget bygger på skorstensverkan/skorstenseffekten, dvs att varm och fuktig luft stiger naturligt via kanaler från bad- och våtrum, vilket i sin tur gör att frisk luft dras in via Friskluftsventiler (Tilluft).

I äldre bostäder kom ofta luften in via otätheter i väggar och fönster.

Generellt sett fungerar självdraget dåligt, och är beroende av temperaturskillnaderna inne och ute.
Ju kallare ute desto mer drag, vilket resulterar i att man överventilerar den kalla årstiden och underventilerar den varma årstiden.

Man bör ha friskluftsventiler i sovrum och vardagsrum och allrum, se till att luftgenomströmningen och cirkulationen i bostaden fungerar väl. En bra tumregel är att man har minst en friskluftsventil per 25 m² boyta.

I våtrum behöver självdraget förstärkas med fläktar. Välj en PAXFläkt med konstantdrift eller självjusterande fuktstyrning i våtrum,

Luften i en byggnad behöver bytas ut kontinuerligt.
Utan rengöring tappar ett Ventilationssystem redan efter 2 - 3 år ca 30% av sin kapacitet.
Utan en regelbunden Ventilationsrengöring blir själva Ventilationen en föroreningskälla.
Detta kan vara i form av partiklar, mögel och tillväxt av bl. a. mikroorganismer i orena kanaler.

En genomsnittlig vuxen, när den vilar, andas in och andas ut cirka 25,000 gånger om dagen, det blir totalt cirka 7-8 liter luft per minut vilket motsvarar cirka 11,000 liter luft per dag.
Tänk er att man dricker 11,000 liter förorenat vatten per dag!

Vi på Krya Hem anser att lika prioriterat som städning av t.ex. golvytor är bör även Ventilationsrengöringar vara.
Genom en rengöring så får man en förbättrad Ventilation.
Ventilationen blir energieffektivare och tillför mer friskluft samt byter ut förbrukad och förorenad luft på ett ändamålsenlig vis.

Undertryck eller Övertryck?

Det är viktigt att Ventilationen växlar luften på ett bra sätt. Genom att minska undertrycket minskar man även inläckaget av jordluft vilket i sin tur reducerar bla. Radonhalter, läs gärna mer om våra Radonmätningar om ni inte vet värdet på Radon i er byggnad.
Tecken på dålig luftkvalitet i en byggnad
 • Imma på fönstret är ett tydligt tecken på att luftväxlingen är otillräcklig.
 • Kondens på badrumsspegeln innebär ofta att det är dålig ventilation i badrummet.
 • Svarta prickar på tak eller vägg i badrum är mögel, det betyder ofast att överskottsfukt inte ventileras bort.
 • Återkommande huvudvärk kan vara (CO2) - ett tecken på att friskluft inte tillförs effektivt nog.
 • Hostar du mer inomhus än utomhus kan det vara ett tecken på dålig luftkvalitet.
 • Irriterade ögon och snuva kan vara ett tecken på mögel inomhus.
 • Astma och Allergier är ofta ett tecken på dålig inomhusmiljö med mögel, damm eller andra emissioner (VOCs) som inte effektivt ventileras ut från byggnaden.

Läs gärna mer under CO₂ Mätningar, VOC - Mätningar, Radonmätningar

Hur ofta ska man rengöra byggnadens Ventilation?
Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem du har i ditt hem samt vilken belastning systemet har.
Hur ser rekomendationerna för Ventilationsrengöring ut?

Vi på Krya Hem rekommenderar att man kontrollerar Ventilationen med ett intervall på 2-3 år beroende på belastning och vilka kanaldimensioner man har.

Om det sitter mindre kanaldimensioner som har en hög belastning så kan Ventilationen behöva service lite oftare.

Källor,
Internetmedicin , Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet , Boverket.
Vi klarar all Ventilation
Allt från Lägenheter till Villor, Skolor, Sjukhus och Industrier. Vi har tekniker som är certifierade med många års samlad erfarenhet.
Behöver vi Service?
Man bör rengöra Ventilationen med 1-3 års intervaller, för LVP är det 1 år & ca 1-2 år för Imkanaler. Kontakta oss för en screening av inomhusmiljön.

Beställ via vår Butik eller Kontakta Oss

 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

Varför är det viktigt att göra rent Ventilationen?

Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi började rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

Varför städar man Ventilationen?

Dålig ventilation kan leda till olika skador, såväl på huset som personer i det.

• Damm och luftpartiklar kan leda till inandningsproblem och respiratoriska problem. Det finns även risk att man utvecklar Astma & Allergier.

• Koldioxid, som är det vi andas ut, och därmed hela tiden skapas i en innemiljö, är negativt för att vi vill ha syre i luften för att få energi.
För mycket koldioxid i luften leder till att man blir trött och irriterad. Om du märkt att du blivit trött i ett klassrum eller på soffan på eftermiddagen när hela familjen är hemma så kan det vara för att mängden koldioxid har varit allt för hög.

• Fukt angriper trädetaljer, lister, fönsterkarmar, dörrar osv, förutom att dessa blir skadade & svällande, så kan för mycket fukt leda till mögel och svampangrepp. Mögel bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Du får det fuktigare inomhus med en dålig ventilation.

Källor
Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

Hälsorisker med dålig ventilation?

Dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka stora hälsoproblem som kan leda till,

• Trötthet
• Huvudvärk
• Minskad koncentration
• Ökad irritation i slemhinnor
• Återkommande luftvägsinfektioner

Dessutom påverkar ventilationen prestationsförmågan och produktiviteten. Särskilt utsatta är personer med astma och allergi, men även personer som inte har dessa sjukdomar kan få hälsoproblem om ventilationen är dålig.

Ventilationen ska göra det möjligt för alla att leva i en hälsosam inomhusmiljö, då den hjälper mot följande,

• Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
• Fukt,svamp & mögelföroreningar
• Miljöföroreningar
• Cancerframkallande Radon föroreningar
• Skadligt damm och förorenad luft
• VOC - Volatile Organic Compounds

Källa : Karolinska Institutet

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.