Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Luftflödesmätning - Besiktning

För att undvika problem som kan uppstå till följd av under- eller övertryck i villor och lägenheter är det viktigt att kunna bestämma den exakta luftvolymen.

Det enda sättet att göra det är mäta luftflödet i ett ventilationssystem.

Mätningarna gör det möjligt att säkerställa korrekta inställningarna för din ventilation i huset eller lägenheten, det ger oss också en möjligt att ställa in korrekt förhållande mellan till och frånluftsflöden.
Film på en typ av mätning

Varför göra en Luftflödeskontroll?

Dålig ventilation påverkar både ert hus och er hälsa negativt! Krya Hem AB gör luftflödesmätningar och besiktningar för att diagnosera aktuell status på er ventilation.

Ventilationssystem behöver skötas och underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft. Så småningom kan det annars bli problem med fukt och mögel i huset.
Mögel på vägg och innertak i badrummet, och kondens på insidan av sovrumsfönster, är tecken på att ventilationen inte fungerar eller är otillräcklig.
Dålig inomhusmiljö beror oftast på hälsofarliga ämnen som kan avges från byggmaterial, mögel och luftföroreningar ( VOC ). Höga fukthalter i byggnaden och i inneluften är också en bidragande orsak.

Byggnadens ägare har ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga.
Du som äger en byggnad behöver ibland anlita ett företag som har rätt kompetens.

En ventilationsrengöring är viktig för att få ett ändamålsenligt ventilationssystem vilket även minskar risken för fukt, mögel och hälsoproblem som huvudvärk, trötthet, sensorisk irritation i ögon, övre luftvägar, illamående och koncentrationsstörningar.

Genom en rengöring så får man en förbättrad ventilation genom tillförsel av mer friskluft samt effektivare bortförsel av förbrukad och förorenad luft som ofta har en hög grad koldioxid (CO2) och VOC (Volatile Organic Compounds).

Om du bor i en hyreslägenhet så ska hyresvärden sköta ventilationssystemet.
I en bostadsrättsförening är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet.

Källor,
Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten
Karolinska Institutet, Boverket


Vi servar alla modeller

Våra Servicetekniker är certifierade med många års samlad erfarenhet.

Behöver jag Service?

Är ni osäkra går det att rådafråga med oss eller beställa för att vara säker.

För mer information kan ni titta på filmen från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.
Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss