Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

FrÅGoR OcH SvaR

Inomhusluftkvalitet IAQ

Vi utför Screening av Inomhusmiljöer

Inomhusluftkvalitet (IAQ) är luftkvaliteten inom byggnader.

IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad.
Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning i skolor.

Vanliga föroreningar i inomhusluften inkluderar: passivrökning, partiklar från kaminer & brasor, gasol, radon, mögel och andra allergener, kolmonoxid, flyktiga organiska föreningar (VOC) , legionella och andra bakterier, asbestfibrer, koldioxid, ozon och partiklar PM10, PM2,5.

Fastställande av IAQ innefattar luftprover, övervakning av mänsklig exponering under belastning, mätningar av luftflöden in och ut från byggnader.

Läs mer om Screening
Välj frågeställning i menyn till vänster. Välj frågeställning genom att klicka på uppe till höger
Sök Frågor och Svar