Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

FTX - System

FTX-System eller FTX-Ventilation är ett kanalbaserat system som har frånlufts och tilluftsfläktar med värmeåtervinning.

Om ni har den här typen av värmeåtervinning så bör man också ha en plan för rengöringen av FTX-Ventilationen

Idag har de flesta en effektiv värmeåtervinning på ca 80-90%.

Är underhållet eftersatt och man har smutsiga filter samt orena kanaler så förlorar systemet upp till 50% av sin kapacitet redan år 2-3.

Därför är det oerhört viktigt med regelbundna rengöringar.
Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Varför rengör man sitt FTX-System?

Rengöring av FTX-Ventilation

Utan regelbundna kanalrensningar av Ventilationen tappar ett normalt Ventilationssystem upp till 30% av sin kapacitet redan efter 2 - 3 år.

FTX Systemen är lite känsligare eftersom att det sitter filter vid aggregatet som snabbt blir smutsiga. När filterna är smutsiga måste systemet arbeta hårdare. Inte bara luften blir sämre, det kostar också mer att driva systemet eftersom mer energi krävs. Det är även oftast mer kanalrör installerade för FTX-Ventilationen, systemet ska orka flytta luften utan att arbeta för hårt.

Illustration friskluft
 • Behåll effektiviteten
 • Öka komforten
 • Din anläggning håller längre
 • Minskad energiförbrukning
 • Det är bra för miljön
Illustration av FTX
Illustration ventilationsfilter

Själva Ventilationskanalerna och eventuella Ventilationsfilter blir till en föroreningskälla om man inte utför Rengöring av Ventilationen och byter filter vid behov. Föroreningarna kan vara i form av mögel och tillväxt av bla. mikroorganismer.

Krya Hem anser att lika självklart som städning är ska även Ventilationsrengöringar vara. Ventilationen blir energieffektivare, miljövänligare och tillför mer friskluft samt byter ut förbrukad och förorenad luft på ett ändamålsenlig vis.

Hur mycket luft omsätter en människa per dygn?

En genomsnittlig vuxen, när den vilar, andas in och andas ut cirka 25,000 gånger om dagen, det blir totalt cirka 7 - 8 liter luft per minut vilket motsvarar cirka 11,000 liter luft per dag.

Föreställ er att dricka ca 11,000 liter förorenat vatten per dag!

Illustration ventilationsfilter
Illustration av Besvär

Undertryck eller Övertryck?

Det är viktigt att Ventilationen växlar luften på ett bra sätt och efter de förutsättningar som finns. Genom att t.ex. minska undertrycket minskar man även inläckaget av jordluft vilket i sin tur reducerar bl. a. Radonhalter.

Illustration spridning av skadliga partiklar i människokroppen

Läs gärna mer under,
Radonmätningar, CO₂ Mätningar, VOC - Mätningar, Mögelbesiktningar, Ozonmätningar.

Tecken på dålig luftkvalitet i en byggnad
 • Imma på fönstret är ett tydligt tecken på att luftväxlingen är otillräcklig.
 • Kondens på badrumsspegeln innebär ofta att det är dålig ventilation i badrummet.
 • Svarta prickar på tak eller vägg i badrum kan betyda att överskottsfukt inte ventileras bort.
 • Återkommande huvudvärk kan vara ett tecken på att friskluft inte tillförs effektivt nog.
 • Hostar du mer inomhus än utomhus kan det vara ett tecken på dålig luftkvalitet.
 • Irriterade ögon och snuva kan vara ett tecken på mögel inomhus.
 • Astma och Allergier är ofta ett tecken på dålig inomhusmiljö med mögel, damm eller andra emissioner (VOCs) som inte effektivt ventileras ut från byggnaden.
Hur ofta ska man rengöra byggnadens Ventilation?
Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem du har i ditt hem samt vilken belastning systemet har.
Hur ser rekomendationerna för rengöring av Ventilationen ut?
Den generella rekommendationen från Krya Hem är att man kontrollerar Ventilationen med ett intervall på 2-3 år beroende på vilka kanaldimensioner ni har. Om mindre kanaldimensioner är installerat hos er så kan dem behöva service lite oftare.

Källor,
Internetmedicin , Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet , Boverket.
Vi klarar all Ventilation
Vi har Servicetekniker som är certifierade med många års samlad erfarenhet.
Behöver jag Service?
Man bör rengöra Ventilationen ca 2-3 års intervaller, för LVP gäller 1 år och ca 1-2 år för Imkanaler.

Beställ via vår Butik eller Kontakta Oss

 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

Varför är det viktigt att göra rent Ventilationen?

Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi började rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

Varför städar man Ventilationen?

Dålig ventilation kan leda till olika skador, såväl på huset som personer i det.

• Damm och luftpartiklar kan leda till inandningsproblem och respiratoriska problem. Det finns även risk att man utvecklar Astma & Allergier.

• Koldioxid, som är det vi andas ut, och därmed hela tiden skapas i en innemiljö, är negativt för att vi vill ha syre i luften för att få energi.
För mycket koldioxid i luften leder till att man blir trött och irriterad. Om du märkt att du blivit trött i ett klassrum eller på soffan på eftermiddagen när hela familjen är hemma så kan det vara för att mängden koldioxid har varit allt för hög.

• Fukt angriper trädetaljer, lister, fönsterkarmar, dörrar osv, förutom att dessa blir skadade & svällande, så kan för mycket fukt leda till mögel och svampangrepp. Mögel bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Du får det fuktigare inomhus med en dålig ventilation.

Källor
Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

Hälsorisker med dålig ventilation?

Dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka stora hälsoproblem som kan leda till,

• Trötthet
• Huvudvärk
• Minskad koncentration
• Ökad irritation i slemhinnor
• Återkommande luftvägsinfektioner

Dessutom påverkar ventilationen prestationsförmågan och produktiviteten. Särskilt utsatta är personer med astma och allergi, men även personer som inte har dessa sjukdomar kan få hälsoproblem om ventilationen är dålig.

Ventilationen ska göra det möjligt för alla att leva i en hälsosam inomhusmiljö, då den hjälper mot följande,

• Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
• Fukt,svamp & mögelföroreningar
• Miljöföroreningar
• Cancerframkallande Radon föroreningar
• Skadligt damm och förorenad luft
• VOC - Volatile Organic Compounds

Källa : Karolinska Institutet

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.