Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Rengöring av PAX fläkt

Badrumsfläkt, våtrumsfläkt eller bara väggfläkt, kärt barn har många namn och alla är de synonyma med PAX fläktar som varit ett begrepp i flera decennier.

Man placerar en PAX fläkt i ett badrum eller tvättstuga för att ventilera ut fuktig luft och undviker på så sätt problem med fuktskador och mögel.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Varför rengör man Ventilationen?

Rengöring av Ventilation

En ventilationsrengöring är viktig för att få ett ändamålsenligt ventilationssystem vilket även minskar Radonhalten samt risken för fukt, mögel och hälsoproblem som huvudvärk, trötthet, sensorisk irritation i ögon, övre luftvägar, illamående och koncentrationsstörningar.

Genom en rengöring så får man en förbättrad ventilation, en ren ventilation kan tillföra mer friskluft samt effektivare byta ut förbrukad och förorenad luft som ofta har en hög grad koldioxid (CO2) och VOC (Volatile Organic Compounds).

Undertryck eller Övertryck?

Det är viktigt att Ventilationen växlar luften på ett bra sätt. Genom att minska undertrycket minskar man även inläckaget av jordluft vilket i sin tur reducerar bla. Radonhalter, läs gärna mer om våra Radonmätningar om ni inte vet värdet på Radon i er byggnad.

Tecken på dålig luftkvalitet i en byggnad

  • Imma på fönstret är ett tydligt tecken på att luftväxlingen är otillräcklig.
  • Kondens på badrumsspegeln innebär ofta att det är dålig ventilation i badrummet.
  • Svarta prickar på tak eller vägg i badrum kan betyda att överskottsfukt inte ventileras bort.
  • Återkommande huvudvärk kan vara ett tecken på att friskluft inte tillförs effektivt nog.
  • Hostar du mer inomhus än utomhus kan det vara ett tecken på dålig luftkvalitet.
  • Irriterade ögon och snuva kan vara ett tecken på mögel inomhus.
  • Astma och Allergier är ofta ett tecken på dålig inomhusmiljö med mögel, damm eller andra emissioner (VOCs) som inte effektivt ventileras ut från byggnaden.

Läs gärna mer under CO₂ mätningar

Hur ofta ska man rengöra byggnadens Ventilation?
Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem du har i ditt hem samt vilken belastning systemet har.
Hur ser rekomendationerna för rengöring av Ventilationen ut?
Den generella rekommendationen är att man kontrollerar Ventilationen med ett intervall på 2-3 år beroende på vilka kanaldimensioner ni har. Om mindre kanaldimensioner är installerat hos er så kan dem behöva service lite oftare.

Källor,
Internetmedicin , Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet , Boverket.
Vi klarar all Ventilation
Vi har Servicetekniker som är certifierade med många års samlad erfarenhet.
Behöver jag Service?
Man bör rengöra Ventilationen ca 2-3 års intervaller, för LVP gäller 1 år och ca 1-2 år för Imkanaler.

Beställ via vår Butik eller Kontakta Oss

Varför är det viktigt att göra rent Ventilationen?

Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi började rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

Varför städar man Ventilationen?

Dålig ventilation kan leda till olika skador, såväl på huset som personer i det.

• Damm och luftpartiklar kan leda till inandningsproblem och respiratoriska problem. Det finns även risk att man utvecklar Astma & Allergier.

• Koldioxid, som är det vi andas ut, och därmed hela tiden skapas i en innemiljö, är negativt för att vi vill ha syre i luften för att få energi.
För mycket koldioxid i luften leder till att man blir trött och irriterad. Om du märkt att du blivit trött i ett klassrum eller på soffan på eftermiddagen när hela familjen är hemma så kan det vara för att mängden koldioxid har varit allt för hög.

• Fukt angriper trädetaljer, lister, fönsterkarmar, dörrar osv, förutom att dessa blir skadade & svällande, så kan för mycket fukt leda till mögel och svampangrepp. Mögel bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Du får det fuktigare inomhus med en dålig ventilation.

Källor
Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

Hälsorisker med dålig ventilation?

Dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka stora hälsoproblem som kan leda till,

• Trötthet
• Huvudvärk
• Minskad koncentration
• Ökad irritation i slemhinnor
• Återkommande luftvägsinfektioner

Dessutom påverkar ventilationen prestationsförmågan och produktiviteten. Särskilt utsatta är personer med astma och allergi, men även personer som inte har dessa sjukdomar kan få hälsoproblem om ventilationen är dålig.

Ventilationen ska göra det möjligt för alla att leva i en hälsosam inomhusmiljö, då den hjälper mot följande,

• Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
• Fukt,svamp & mögelföroreningar
• Miljöföroreningar
• Cancerframkallande Radon föroreningar
• Skadligt damm och förorenad luft
• VOC - Volatile Organic Compounds

Källa : Karolinska Institutet

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.