Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Bin - Information

Bin sticker ogärna och sällan. Bin är avgörande för vårt ekosystem och spelar en central roll i pollineringen av många växter och grödor.

Deras betydelse för jordbruket och naturen som helhet kan inte överskattas.

Undvik att betrakta bin som skadedjur.

Information om Bin
Bin är viktiga för ekosystemet

Biet, som tillhör ordningen steklar och familjen Apoidea, spelar en avgörande roll i växternas pollinering och därigenom i upprätthållandet av ekosystemets mångfald och stabilitet. Utan bin skulle många växtarter inte kunna föröka sig effektivt och över tiden riskera att dö ut. Bin lockas till blommor och växter för att de livnär sig på nektar och pollen. Nektar ger bina energi medan pollen fungerar som en källa till protein.

I Sverige finns en rik mångfald av bin, med upp emot 300 olika arter. Dessa bin varierar i utseende och beteende, och flera av dem bär exotiska namn såsom blodbin, citronbin, pansarbingökbin, sorgbin och tapetserarbin. Förutom dessa mer ovanliga arter återfinns även mer välbekanta bisorter som honungsbin och humlor.

Bin lever oftast i stora kolonier där en bidrottning styr samhället med hjälp av unika doftämnen och genom att producera olika typer av bin, såsom arbetare och drönare. I en bikupa kan det finnas upp till imponerande 50 000 individer, och varje bi har en specifik roll och ansvar för att upprätthålla och vårda kolonin.

Denna organiserade struktur och mångfald av bin är avgörande för pollineringen av växter och för bevarandet av ekosystemets balans. Genom att förstå och uppskatta binas roll kan vi arbeta för att skydda och bevara deras livsmiljöer samt främja deras fortsatta överlevnad och betydelse för vår planet.

Så känner man igen ett bi

Vanligast är att bin förväxlas med getingen,

  • Getingar har en tydlig gul-svart markering. Bin har en dovare markering, mer brun-svart teckning, där brunt ersatt getingens skrikiga gula färg.
  • Getingar har en spetsig bakdel medan biet har en mer mjuk och rundad rumpa.
  • Bin är hårigare än getingen som helt saknar behåring. Till och med på huvudet och runt ögonen är biet hårigt. Håret är en del i förklaringen till varför bin är så bra pollinerare, pollen fastnar lätt i håret och tas med till nästa växt.
  • Bin sticker sällan, de undviker att sticka om de inte tex. blir klämda. En anledning till att bin sällan sticker dig är att de dör om de stuckit med sin gadd.

Bekämpa andra flygande insekter men var rädd om bina

När det kommer till bin förespråkar vi inte någon form av förebyggande åtgärder eller bekämpning. Anledningen till detta är att bin är hotade samtidigt som de är kritiska för ekosystemen.

Istället rekommenderar vi att alla gör det de kan för att ge bina så bra möjligheter som möjligt för sin fortlevnad. Exempelvis genom att undvika att använda bekämpningsmedel utomhus. Om du ska bekämpa getingar eller myror utomhus så försök att bekämpa lokalt direkt i geting eller myrbon.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kvalitetsledningssystem

ISO 45001

ISO 45001
Hälsa och Säkerhet

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Miljöledningssystem

Varmt välkommen att ringa oss på 021-64 121

eller fyll i formuläret nedan för en kostnadsfri offert

Kontorsstädning
Vänligen fyll i formuläret.
Vi återkommer inom 48h!
KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.