Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Västerås

Västmanland

021 - 64121

Växeln

Taktvätt och Takvård

Vi erbjuder de säkraste takrengöringstjänsterna i hela Sverige.

Via oss på Krya Hem erbjuds miljövänliga, säkra och unika behandlingar för takrengöringar.

Traditionell högtryckstvätt är sällan en bra lösning för alger, mossa eller mögel som fått fäste på en byggnads tak.

Med en mjuk tvätteknik, tar vi bort smuts, mögel och alger utan att skada takets ytskikt.

Våra behandlingar tar effektivt bort smuts, mossa och alger utan att skada byggnadens tak, samtidigt som taket får en långtidsverkande effekt mot smuts, mögel och alger.

Vad innebär en Takrengöring?

Stora fördelar med takrengöring

Förbättrat utseende och funktion

Att rengöra ditt tak innebär att du tar bort löv, skräp och smuts, vilket kan förbättra utseendet och tilltalandet av ditt hems exteriör. Detta kommer också att öka ditt hems totala värde. Takrengöring kan hjälpa till att förlänga livslängden på ditt tak. Rengöring och underhåll av ditt tak behåller värdet på dina tegelpannor eller annat takmaterial på samma sätt som rengöring och underhåll av inredningen i ditt hem.

Spara pengar

Även om det kostar lite pengar att hålla ditt tak rent, blir det mycket billigare än de takreparationer som kan behövas med ett bristande underhåll av taket. Rengöring av mossa, mögel och smuts från ditt tak hjälper till att skydda det och förhindra att det försämras. Det kommer också att hjälpa dig att få ut något på din försäkring. Om ditt tak försummas och ser smutsigt ut, blir det svårt att hävda att mögel och fukt är någon annans fel än ditt egna.

Skydda din byggnad

En av de viktigaste anledningarna till att hålla ditt tak rent under hela året är att hålla ditt tak säkert från hårt väder. Många faktorer kan äventyra takets strukturella integritet och få det att försämras snabbare. Rengöring av byggnadens tak är nödvändigt för att undvika fuktskador som kan uppstå om mossa får växa på ditt tak under en längre period. På grund av smuts och mossa kan t.ex. takpannor hamna ur position och exponera sårbara delar av strukturen. Detta kan så småningom leda till läckor, mögel och byggnadsskador.

Förebyggande av vattenskador

Vattenskador är ett av de vanligaste problemen som husägare står inför, och det kan kosta tiotusentals kronor att reparera. Tak som inte rengörs regelbundet kan leda till spruckna takpannor och läckage. När det regnar eller snöar kan vatten söka sig in i huset genom sprickor eller hål som har skapats. Detta kommer att leda till skador på vinden, som övertid kommer leda till att mögel att blomma ut. Att söka hjälp från Krya Hem kan förhindra människor från mögelexponering och göra en byggnad säkrare för plånboken och alla som befinner sig i den.

Förhindra skadedjursangrepp

Smutspartiklar på taket kan locka till sig en mängd olika insekter och skadedjur som kan vara destruktiva. Torra löv, till exempel, liksom mossa eller alger som utvecklas på taket, ger mat till vissa insekter. Vissa kan bita eller infektera människor, medan andra kan tugga genom takmaterial och orsaka strukturella skador på tak och bjälklag. Lyckligtvis kommer Krya Hems rengöring att hålla insekter och skadedjur borta genom att man avlägsnar lav, ruttna löv och andra smutspartiklar.

Info Grafik VOCs

Vi utför en nogrann besiktning av byggnaden som en del av IAQ-Screeningen.

Dokumentation upprättas med eventuella brister samt våra rekommendationer.

Rekommendationer och åtgärdsförslag diskuteras för att landa i vad som ska utföras och i vilken ordning.


Offerter på begärda punkter skapas och skickas in för godkännande.

 • Arbetet påbörjas enligt överenskommelse.
 • Vi håller löpande kommunikation under hela processen.
 • När vi är klara är både byggnad och människor kryare!.
Illustration friskluft

Vi mäter följande värden

Info Grafik VOCs

Hur vet man vad som är skadedjur?

Ett skadedjur är ett djur eller en insekt som kan skada människor eller byggnader och hem genom att till exempel äta trä, urholka grunden, bitas, förstöra kläder, kontaminera mat och sprida sjukdomar.

Några exempel på skadedjur och skadeinsekter är råttor, möss, silverfiskar, myggor, kackerlackor, vägglöss, mjölbaggar, pälsängrar, husbockar, fläskängrar och fuktbaggar.

Vilka värden mäter ni?

Skadedjur, Skadeinsekter och ohyra inomhus kan bekämpas på lite olika sätt beroende på vilket typ av invasion man har.
Svartmyror vill ha sötsaker, se till att hålla rent och torka upp när du spillt sötsaker.
Silverfiskar kan man bli av med genom att hålla torrt och rent.

Minimera risken att få in skadedjur och skadeinsekter i en byggnad genom att hålla rent i byggnaden, undvik ha låta mat ligga framme och torka upp drycker och andra saker man spillt.
Håll koll på fuktnivån inomhus, rengör sopkärl kontinuerligt och ha lock på sopbehållare.

Info Grafik VOCs

Vem ansvarar för skadedjur i Bostadsrätter?

Juridiskt ligger sanering av skadedjur på föreningens ansvar. Eftersom skadedjur kan sprida sig snabbt så har även lägenhetsinnehavare en skyldighet att anmäla upptäckta skadedjur till styrelsen direkt.

Vem ansvarar för skadedjur i Hyresrätter?

Juridiskt ligger sanering av skadedjur på hyresvärdens ansvar. Eftersom skadedjur kan sprida sig snabbt så har även hyresgäster en skyldighet att anmäla upptäckta skadedjur till hyresvärden direkt.

Info Grafik VOCs
Skadedjur kan följa med hem efter en utlandsresa

Exempelvis vägglöss och kackerlackor följer ofta med hem om man haft sin resväska öppen och på golvet. Stäng alltid väskan efter användning och placera den långt från sängen, gärna högt upp och inte direkt på golvet. När man kommer hem, kontrollera väskor innan du tar med dem inomhus för att säkerställa att skadedjuren inte flyttar in hos dig. Packa upp relativt omgående i ett rum som är upplyst så att du kan upptäcka eventuella skadedjur. Du kan även torktumla alla kläder som tål det på hög värme.

Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?

Man räknar med att Inomhusluftkvaliten ofta är 5-100 ggr sämre än utomhusluften. Vanligaste spannet ligger runt 3-10ggr sämre inomhusluft.

I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Info Grafik Tid Spenderat Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.
Luftföroreningar hotar barnens rätt till en trygg tillvaro i Skolor och Hem!

I en artikel publicerad 2022-06-28 från EEA så står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige.
Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!.

Dålig IAQ - Inomhusluftkvalitet kan vi på Krya Hem eliminera och /eller förebygga!

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Unicef, Karolinska Institutet , Boverket.
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.