Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Taktvätt och Takvård

Krya Hem erbjuder miljövänliga, säkra och unika metoder för takrengöringar samt efterbehandlingar för alla taktyper. Tryggare än så blir det inte.

Traditionell högtryckstvätt är sällan en bra lösning för smuts, alger, mossa eller mögel som fått fäste på en byggnads tak.

Med en mjuk tvätteknik får vi skonsamt bort ruttna löv, smuts, rost, mossa, mögel och alger utan att skada byggnadens tak.

Alla rengjorda tak efterbehandlas med ett långtidsverkande skydd mot smuts, rost, mossa, mögel och alger.

Vad innebär en Takrengöring?

Stora fördelar med takrengöring

Rengöring av en byggnads Tak och Fasad är den absolut mest kostnadseffektiva metoden för att få en byggnad tillbaka till sin forna glans. Det är även ett bra sätt för att snabbt skapa en värdeökning på fastigheten inför försäljning. Finns det Solpaneler på taket rengöras även dessa, vilket även kan ge en bättre elproduktion. Viktigast av allt är att det kraftigt ökar livslängden på taket samtidigt som det reducerar riskerna med ruttna löv, fukt, rost, alger, mossa, lav, mögel som kan nå vind och bjälklag, om det lämnas år in och år ut.

Förbättrat utseende och funktion

Förbättrat utseende och funktion

Att rengöra en byggnads tak innebär att man tar bort löv, skräp, lav, mossa, mögel, rost och smuts, vilket förbättrar utseendet och tilltalandet av byggnadens exteriör. En Takrengöring förlänger även livslängden avsevärt på taket. Rengöring och underhåll av taket förhindrar slitage på färg, tegelpannor, plåt etc. precis på samma sätt som rengöring och underhåll av golv och inredning inuti byggnaden är viktig.

Spara tid och pengar

Även om det kostar lite pengar att hålla taket rent så är det betydligt mer ekonomiskt än de takreparationer som kommer behövas framöver, ofta som en direkt följd av ett bristande underhåll. Rengöring av tak hjälper till att skydda taket samtidigt som man förhindrar slitage och försämringar av taket i väldigt stor utsträckning. Ett välskött tak kommer också att hjälpa en fastighetsägare att få ut något på försäkringen, d.v.s. om olyckan skulle vara framme. Om en byggnads tak försummas och ser allmänt nedgånget ut så kan det bli det svårt och hävda att röta, mögel och fukt skulle bero på andra orsaker än negligering.

Spara tid och pengar
Skydda byggnaden

Skydda byggnaden

En av de viktigaste anledningarna till att hålla taket rent under hela året är att hålla taket säkert från hårt väder. Många faktorer kan äventyra takets strukturella integritet och få det att försämras snabbare. Rengöring av byggnadens tak är nödvändigt för att i längden undvika fuktskador som kan uppstå om t.ex. mossa får växa under en längre period. På grund av smuts och mossa kan t.ex. takpannor & takplåtar hamna ur position, då exponeras sårbara delar av strukturen. Detta kan så småningom leda till läckor, röta i bjälklagen, mögel och strukturella skador långt in i byggnaden.

Förebyggande av vattenskador

Vattenskador är ett av de vanligaste problemen som fastighetsägare står inför. Tak som inte rengörs regelbundet kan leda till spruckna takpannor och läckage. När det regnar eller snöar kan vatten söka sig in i byggnaden genom sprickor eller hål som har skapats. Detta kommer oundvikligen leda till skador på byggnaden, övertid leder fukt till att mögel blommar ut och mycket fukt orsakar röta. Att söka hjälp från Krya Hem kan förhindra människor från mögelexponering och göra en byggnad säkrare för plånboken och alla som befinner sig i den.

Förebyggande av vattenskador
Förhindra skadedjursangrepp

Förhindra skadedjursangrepp

Smutspartiklar på taket kan locka till sig en mängd olika insekter och skadedjur som kan vara destruktiva. Torra löv, till exempel, liksom mossa eller alger som utvecklas på taket, ger mat till vissa insekter. Vissa kan bita eller infektera människor, medan andra kan tugga genom takmaterial och orsaka strukturella skador på byggnaden. Lyckligtvis kommer Krya Hems takrengöring hålla insekter och skadedjur borta genom att man avlägsnar lav, ruttna löv och andra smutspartiklar för att avsluta med ett långtidsverkande skydd.

Vilken Takrengöringsmetod är bäst?

Många takmaterial lämpar sig inte för alla typer av takrengöringsmetoder.

Till exempel skulle en högtrycksrengöring av betongplattor även ta bort sammansättningen i betongen, vilket påverkar plattornas livslängd och kan ogiltigförklara garantier.

Krya Hem kan behandla alla sorters tak. Vi avlägsnar smuts, löv, rost, lav, alger, mossa och mögelsporer som kan finnas i takets alla vinklar och vrår.

När taket är rent, sköljer vi av taket och byter ut trasiga takpannor, rensar hängrännor och utför slutstädning. Slutligen kembehandlas taket vilket ger ett långtidsverkande skydd som fortsätterar att eleminera påväxter i flera månader. När alger, mossa och lav dör ut, sköljer regnvattnet av takpannorna och rengör taket.

Krya Hem erbjuder Sveriges säkraste och bästa takrengöringslösningarna för alla taksorter, takmodeller och taktyper.

Tegeltak i lera och betong
Info Grafik Vasstak

Tegeltak är närmast förknippade med hus i spansk stil, men takprodukter av lera och betong kan användas med andra arkitektoniska stilar också.

Takbeläggningar av lera och betong är ofta grupperade eftersom de båda är murade takmaterial med liknande installationskrav. Oavsett om lera eller betong används som gjutmaterial är slutresultatet en takpanna designad för att överlappa och/eller låsa ihop med intilliggande pannor.

Ironiskt nog så är tegeltak av lera och betong bäst lämpade för varma klimat som inte har mycket nederbörd, de bör inte installeras i områden där kraftiga, regelbundna regn och minusgrader är vanliga.

Info Grafik Takmodeller
Metalltak
Info Grafik Vasstak

Metalltaksstilar sträcker sig från stilar med stående sömmar till singel-lookalikes.

Metalltak är en enorm kategori som inkluderar fabriksformade och färdiga takpaneler samt takpaneler som skärs och formas på plats.

Metalltak har en lång historia av användning på hus, ekonomibyggnader, gårdsstrukturer och kommersiella byggnader.

Dess huvudsakliga begränsning är att det inte är lämplig för användning på komplexa eller böjda tak.

Liksom korrugerad tak kan många plåttak läggas direkt över ett slitet äldre tak utan att det gamla takmaterialet behöver tas bort.

Info Grafik Takmodeller

Asfalt och Glasfiberskivor

Tillverkas av glasfiber impregneras med asfalt och belagd med mineralgranulat

Glasfibermattan inbäddad i mineralgranulat ger ett extra mått av styrka och väder & vind motstånd.

Det är lättviktigt tak som kan monteras för både stora & små taklutningar.

Info Grafik Takmodeller
Info Grafik Korrugerade tak
Korrugerade Tak & Fasadprofiler

Korrugerad plåt har funnits sedan mitten av 1800-talet. Sinuskorrugerad plåt med runda vulster är en äldre variant av korrugerad plåt som tidigare var ett vanligt takmaterial.

Tack vare korrugeringen blir materialet självbärande och takkonstruktionen kan göras enklare med glest sittande läkt.

Trapetskorrugerad (TRP)

Trapetsformade profiler är den vanligaste utformningen och finns i olika bredder och höjder. ”Självbärande plåt” eller ”högprofiler” kallas ibland de profiler med extra hög trapetsform.

Sinuskorrugerad

Klassisk böljande profil som gör sig lika bra på tak som fasad. Vågformen finns i olika bredder och höjder.

Pannplåt

Påminner i utseendet om falsat plåttak. Rekommenderas ofta inom restaureringar och byggnadsvård.

Denna typ av tak kan tillverkas av plåt, stål, polykarbonat eller en asfalt-glasfiberkomposit. Det är mer lämpligt för jordbruks- och kommersiella byggnader och för små skjul än det är för hus.

En viktig fördel med korrugerat tak är att det kan monteras direkt över ett befintligt spåntak utan att ta bort det ursprungliga takmaterialet.

Info Grafik Takmodeller
Platta tak

Eftersom alla platta tak i sig är benägna att läcka, är det viktigt att anlita skickliga installatörer när platta tak repareras, byts ut eller installeras.

Denna takkategori är ofta grupperad med ”låg lutning” takläggning eftersom många av takbehandlingarna är desamma.

De vanligaste platta takmaterialen som används på bostads- och kommersiella byggnader idag inkluderar enkelmembransystem som EPDM eller gummitak, termopolyolefin (TPO) tak och PVC-tak. Metalltak används ibland på låglutande tak men inte på platta tak.

Takbeläggning med högdensitetsspraypolyuretanskum (SPF) är ett system som belägger taket med ett kontinuerligt lager av skumisolering som också kan fungera som den färdiga takytan (så länge som en skyddande beläggning appliceras över skummet).

Info Grafik Takmodeller
Stråtak

Stråtak är en form av yttertak gjort med strån av halm, råg eller vass.

Tillverkar man ett stråtak av vass, ska vassen skördas på vintern för bästa kvalitet, annars används rörgräs, halm eller säd (Cladium mariscus).

Info Grafik Vasstak

Stråtak ska installeras med en lutning på minst 45°, absolut inte understiga 35°. Stråtak blir ofta tunga med en dålig brandskyddsprofil samtidigt som priset kan bli högt för underhåll.

Stråtak är troligtvis den äldsta typen av takbeläggning och används såväl i tropiska som tempererade områden över jordens alla kontinenter än idag.

Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.