Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Vad är Koldioxid (CO2)?

CO₂ är den kemiska beteckningen på koldioxid, som är en luktfri och färglös gas vid rumstemperatur, medans gasen får en svag skarp lukt vid högre koncentrationer.

Koldioxid upprätthåller viktiga biologiska funktioner. CO2 bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer. De aeroba organismerna innefattar växter, djur, svampar och många mikroorganismer.

Växter kan omvandla koldioxid till syre, vatten och sockerarter genom fotosyntesen.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Koldioxid - CO2 är en del av det.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Varför mäter man CO2 (Koldioxid)?

Mätning av CO2 - Koldioxid

9 av 10 människor i världen andas hälsofarlig luft enligt WHO:s riktlinjer.
När det är så mycket som vi inte kan kontrollera, som föroreningar, astma, allergier, hjärtinfarkter, stroke och virus så kan vi få mer kontroll än vad man kan tro när det gäller inomhusluftkvaliteten för att motverka detsamma.
I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Koldioxid är det första vi mäter vid inkomna klagomål på inomhusklimatet hos hyresvärdar som behöver hjälp med kontroller.

Först när vi mätt koldioxidhalten samt tillufts och frånluftflöden kan det fastställas huruvida Ventilationen fungerar för ändamålet, även under belastning.
Det är därför viktigt att man mäter bland annat hem, kontor och skolors CO2-halter.

Att just koldioxid används som indikator på ett osunt inomhusklimat beror på att detta till stor del påverkas av människor.
Mätning av CO2-nivån blir därför en utmärkt måttstock när man behöver kontrollera att rätt antal människor vistas i en lokal eller ett hem, sett till Ventilationens kapacitet.

Höga nivåer av CO2 minskar inlärning, prestationen och produktiviteten

CO₂ är inte bara farligt i höga koncentrationer, utan det minskar också vår produktivitet. Minskad produktivitet innebär även en nedsatt förmåga att fatta bra beslut. Nivåer där vi börjar se dessa effekter är inte så ovanliga, faktum är att koldixoidnivåer som hämmar oss kan uppmätas oftare än man vill tro.

Det är framförallt väldigt olyckligt för barn vars inlärningsförmåga blir hämmad!
Effektivitet, rekrytering och förmågan att fatta bra beslut är nyckelfaktorer för våra företags konkurrenskraft.
Det finns med andra ord all anledning att ta det här med inomhusmiljö på allvar!
350 ppm
350 ppm till 450 ppm - en vanlig koncentration i atmosfären
650 ppm
600 ppm till 800 ppm - en bra nivå för inomhusluft
500 ppm
1 000 ppm - är en övre gräns för bra inomhusluftkvalitet
2400 ppm
5 000 ppm - högsta nivån för arbetsplatser under max 8 timmar
15000 ppm
30 000 ppm - högsta kritiska nivå, endast kortvarig exponering

CO2 påverkar direkt hur vi mår

European Collaborative Action (ECA) specificerar hur människor mår vid olika nivåer av CO2 i inomhusluft, baserat på vetenskapliga modellberäkningar.

Redan vid 1 000 ppm kan man förvänta sig att runt 20% av de personer som vistas i ett rum är missnöjda med luftkvaliteten, väl uppe på 2 000 ppm så känner 36% att luftkvaliteten är undermålig.

Det finns även en informationsrik studie från Lunds universitet - Koldioxidens effekter på elevers och kontorsarbetares hälsa och mentala prestationsförmåga i skol- och kontorsmiljöer.

Illustration Koldioxid - CO2
 • Koldioxid har en negativ påverkan på vår mentala prestationsförmåga
 • Förbättra produktiviteten
 • Ökad prestation
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Olika klasser

Kategori I 950ppm
Kategori II 1250ppm
Kategori III 1750ppm
Kategori IV 3000ppm

Olika luftkvalitet

Enligt europeiska standarder finns det fyra kategorier av inomhusluftkvalitet.

För koldioxid är dessa nivåer kategori I (950 ppm), kategori II (1200 ppm), kategori III (1750 ppm) och kategori IV (över 1750 ppm).

För sovrum är dessa nivåer dock lägre i standarden.

CO2 är mest relevant som indikator i rum där behovet av ventilation är kopplat till närvaron av människor, t.ex. i sovrum, barnrum, vardagsrum, matsalar, klassrum och kontor.

Tecken på förhöjda koldioxidhalter i en byggnad

 • Trötthet och huvudvärk kan vara ett tecken på högre koncentrationer av CO₂
 • Koncentrationssvårigheter är väldigt typiskt för koldioxidhalter över 1000ppm CO₂
 • Generell uppfattning om att inomhusmiljön verkar påverka en till det sämre
Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?
Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan, men det kan vi förebygga!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar bara här i Sverige.
Varje år dör 7 miljoner människor världen över på grund av luftföroreningar!
Ca 400 000 dödsfall i Europa kopplas till luftföroreningar varje år, påpekar Maria Neira chef för WHO:s avdelning för miljö, klimatförändring och hälsa.
Oren luft har en skadlig inverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem samt livskvaliteten i allmänhet. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

Informationsfilm - Inomhusluftens kvalitet spelar roll!
Hur ofta ska man rengöra byggnadens Ventilation?
Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem man har samt vilken belastning systemet har.

Krya Hem utför mätningar på tillufts och frånluftflöden samt CO2-nivåer, tillsammans gör det att vi kan fastställa effektiviteten för ett system under era förhållanden.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Koldioxid - CO2 är en del av det.

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet , Boverket.
Vi klarar all Ventilation
Vi har Servicetekniker som är certifierade med många års samlad erfarenhet. Vi har
Service och nya Ventilationssystem!
Behöver jag Service?
Man bör rengöra Ventilationen på 2-3 års intervaller, för LVP gäller 1 år och 1-2 år för Imkanaler.

Beställ via vår Butik eller Kontakta Oss

 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA CO2 fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om CO2 Cykeln

Nedan visas en animerat 3D film på hur en CO2 / Koldioxid cykel går till (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.
För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa luftkvaliteten för CO2?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga CO2 koncentrationer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.