Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Imkanalsrengöring - Samfälligheter

I Samfälligheter är det oftast upp till fastighetsägarna att ansvara för underhållet av sina Imkanaler.

Det är inte ovanligt med förfrågningar från Samfälligheter där man gemensamt beslutat om att det är en bra idé att kontakta oss på Krya Hem för både Imkanaler och Ventilation.

I de fall Samfällighetens styrelse beslutat om gemensam upphandling skräddarsyr vi våra offerter.

Film på hur det kan se ut vid en Imkanalsrengöring
Varför ska man rengöra Imkanalen?

Rengöring av Imkanaler

Regelbunden rengöring av Imkanalen är grundläggande för att reducera övertändningsrisker plus att det motverkar ett ohälsosamt inomhusklimat.

Vi rengör er Imkanal från köket till hustaket

Förutom att en dålig luftväxling kan leda till stora materiella kostnader så är fett brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i Imkanalen vilket kan leda till explosionsartade bränder.

En rengöring förlänger också livslängden på köksfläkten vilket gör att det blir betyligt mer ekonomiskt, miljövänligare, säkrare och kryare att ha ett regelbundet underhåll av Imkanalen.

Hur ofta ska man rengöra köksfläkten?

Hur ofta köksfläkten ska rengöras beror på användning och hur ofta man lagar fet mat, men en gång per kvartal är en bra tumregel, och som minst en gång i halvåret.
Hur ser rekomendationerna för rengöring av Imkanaler ut?
Den generella rekommendationen är att man kontrollerar spisfläkt och Imkanal med ett intervall på 1-2 år beroende på vilken belastning ni har på systemet och vilka kanaldimensioner ni har.
Om mindre kanaldimensioner är installerat hos er så kan dem behöva service lite oftare.

Källor : Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Villaägarna.
Vi klarar all Ventilation
Vi har Servicetekniker som är certifierade med många års samlad erfarenhet.
Behöver jag Service?
Man bör rengöra Imkanalen på 1-2 års intervaller, för LVP gäller 1 år och 2-3 år för Ventilation.

Beställ via vår Butik eller Kontakta Oss

Varför är det viktigt att göra rent Imkanalen?

Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi började rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll brukar vi rekommendera att man inte väntar längre än 2 år om man värderar en god inomhusmiljö & vill främja sitt hus, sin egna & sin familjs hälsa!

Varför gör man rent Imkanalen?

Om smutsen och fettet inte tas bort regelbundet så kan det uppstå en påtagligt större risk för spridning av en brand, dvs om olyckan skulle vara framme i köket.

En brand från köket kan fortplanta sig i röret väldigt snabbt då fett brinner mycket bra.
En brand på spisen fortplantar sig upp i hela kanalen via röret. Fett från Imkanalen kan droppa på en varm spisplatta och ta eld.

Lejonparten av alla bränder i hemmet uppstår i köket, Spridning av dessa bränder pga smutsig Imkanal är en vanlig förstärkare som lätt kan göra att hela huset blir övertänt.

Regelbunden service och underhåll av din ventilation är även viktigt för att på sikt undvika ett ohälsosamt inomhusklimat som, förutom att det kan leda till stora materiella kostnader så kan det även leda till allergier, astma, huvudvärk, trötthet & hudbesvär med mera!.
Källor : Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

Varför är det mitt ansvar?

Sedan 2004 ansvarar du som fastighetsägare för att Imkanalen hålls ren i dina byggnader. Om Imkanalen inte rengörs regelbundet så fastnar fett & damm samt andra partiklar i denna vilket avsevärt ökar risken för brand över tid.
Källa : Villaägarna.

Smuts och Fett i kanalen leder till sämre fläktförmåga, vilket direkt innebär mer matos kvar i hemmet.
I förlängningen får ni då ett sämre inomhusklimat som kan leda till en rad hälsobesvär för att inte nämna brandrisken som anges ovan.

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden för frånluftsflöden i våtutrymmen som badrum, toalett och tvättrum eller för köksfläkt med imkanal.
Man brukar ofta räkna med ett uteluftsflöde om 10−15 l/s och person i idrottshallar.
Källor : Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

En rengöring förlänger också livslängden för både köksfläkten och Imkanalen vilket gör att det blir betyligt mer ekonomiskt, säkrare och hälsosammare att ha ett regelbundet underhåll av Imkanalen.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.