Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Vi På KrYa HeM ArBeTaR
AkTiVt FÖR MiLjÖ OCH HållBaRHET

Miljöledningssystem

Leveratantörer

Miljövänliga Bilar

Material

MiLjÖ & HÅllBArHeT

För oss på Krya Hem är det självklart att vi även ska värna om miljön, man kan inte utesluta miljö när man arbetar med folkhälsa. En dålig miljö ger sämre livsvillkor och ökad risk för folkhälsan.

Rena Imkanaler och en ren Ventilation minskar brandrisker samt förbättrar inomhusmiljön plus att energieffektiviteten förbättras.

Ett fullgott Brandskydd är en viktig insats för både liv och miljö.

ISO 9001:2015

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon

ISO 45001

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon

ISO 14001:2015

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon
Krya Hem För
Liv, Hälsa, Hem & Miljö!