Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Rengöring av Imkanal

Krya Hem är specialiserade på Imkanalsrengöringar. Torrengöring utför vi endast i torra Imkanaler, dessa hittar man som oftast i privatbostäder.
Imkanaler som används större delen av dygnets timmar hinner inte torka. I dessa fall använder vi ett licensierat skum som vi skummar kanalerna med.

För restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen ska Imkanalen normalt rengöras minst 3 gånger per år.

För Kontor, Lokaler, Bostadsrättsföreningar och Styrelser som har ansvaret för underhållet av Imkanaler rekommenderar vi på Krya Hem att man följer MSBs 2 års intervaller på Imkanaler enligt MSBFS2014:6 under §10.

För privatpersoner beror det mycket på användning och hur ofta man lagar fet mat. För ett normalt hushåll rekommenderar vi att man även här följer MSBs 2 års intervaller på Imkanaler enligt MSBFS2014:6 under §10.

Film på hur det kan se ut vid en Imkanalsrengöring
Varför ska man rengöra Imkanalen?

Rengöring av Imkanaler

Regelbunden rengöring av Imkanalen är grundläggande för att reducera övertändningsrisker samt att det motverkar hälsovådligt inomhusklimat.

Vi rengör er Imkanal från köket till hustaket

Förutom att en dålig luftväxling kan leda till stora materiella kostnader så är fett brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i Imkanalen vilket kan leda till explosionsartade bränder.

En rengöring förlänger ochså livslängden på köksfläkten vilket gör att det blir betyligt mer ekonomiskt, miljövänligare, säkrare och kryare att ha ett regelbundet underhåll av Imkanalen.

Hur ofta ska man rengöra köksfläkten?

Hur ofta köksfläkten ska rengöras beror på användning och hur ofta man lagar fet mat, men en gång per kvartal är en bra tumregel, och som minst en gång i halvåret.

Hur ser rekomendationerna för rengöring av Imkanaler ut?

Den generella rekommendationen är att man kontrollerar spisfläkt och Imkanal med ett intervall på 2 år beroende på vilken belastning ni har på systemet och vilka kanaldimensioner ni har.
Om mindre kanaldimensioner är installerat hos er så kan dem behöva service lite oftare.

Källor : Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Villaägarna.
Vi klarar all Ventilation
Vi har Servicetekniker som är certifierade med många års samlad erfarenhet.
Behöver jag Service?
Man bör rengöra Imkanalen på 2 års intervaller, för LVP gäller 1 år och 2-3 år för Ventilation.

Beställ via vår Butik eller Kontakta Oss

Varför är det viktigt att göra rent Imkanalen?

Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi började rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll brukar vi rekommendera att man inte väntar längre än 2 år om man värderar en god inomhusmiljö & vill främja sitt hus, sin egna & sin familjs hälsa!

Varför gör man rent Imkanalen?

Om smutsen och fettet inte tas bort regelbundet så kan det uppstå en påtagligt större risk för spridning av en brand, dvs om olyckan skulle vara framme i köket.

En brand från köket kan fortplanta sig i röret väldigt snabbt då fett brinner mycket bra.
En brand på spisen fortplantar sig upp i hela kanalen via röret. Fett från Imkanalen kan droppa på en varm spisplatta och ta eld.

Lejonparten av alla bränder i hemmet uppstår i köket, Spridning av dessa bränder pga smutsig Imkanal är en vanlig förstärkare som lätt kan göra att hela huset blir övertänt.

Regelbunden service och underhåll av din ventilation är även viktigt för att på sikt undvika ett ohälsosamt inomhusklimat som, förutom att det kan leda till stora materiella kostnader så kan det även leda till allergier, astma, huvudvärk, trötthet & hudbesvär med mera!.
Källor : Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

Varför är det mitt ansvar?

Sedan 2004 ansvarar du som fastighetsägare för att Imkanalen hålls ren i dina byggnader. Om Imkanalen inte rengörs regelbundet så fastnar fett & damm samt andra partiklar i denna vilket avsevärt ökar risken för brand över tid.
Källa : Villaägarna.

Smuts och Fett i kanalen leder till sämre fläktförmåga, vilket direkt innebär mer matos kvar i hemmet.
I förlängningen får ni då ett sämre inomhusklimat som kan leda till en rad hälsobesvär för att inte nämna brandrisken som anges ovan.

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden för frånluftsflöden i våtutrymmen som badrum, toalett och tvättrum eller för köksfläkt med imkanal.
Man brukar ofta räkna med ett uteluftsflöde om 10−15 l/s och person i idrottshallar.
Källor : Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

En rengöring förlänger ochså livslängden för både köksfläkten och Imkanalen vilket gör att det blir betyligt mer ekonomiskt, säkrare och hälsosammare att ha ett regelbundet underhåll av Imkanalen.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss