Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

fLyKtiGa OrgaNiska äMneN

Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals. VOC innehåller en mängd olika kemikalier, varav flera har negativa hälsoeffekter.

Organiska kemikalier används i hushållsprodukter.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Flyktiga organiska ämnen - VOC är en del av det.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
TVOC och VOC - Flyktiga Organiska Ämnen

Vad är VOC och TVOC?

Flyktiga Organiska Ämnen (VOC) definieras av WHO (1989) som flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260°C.
Total mängd flyktiga organiska ämnen (TVOC) är en grupp av flyktiga organiska ämnen som används för att representera hela mängden föroreningar.
Begreppet TVOC är dock inte entydigt utan kan representera vilka kombinationer och proportioner av VOC som helst.
Genomsnittsvärde för TVOC i svenska bostäder är ca 200-300 μg/m3.
Studier har visat att nivån av VOC inomhus i allmänhet är två till fem gånger högre än nivån av VOC utomhus.

Exempel på Flyktiga Organiska Ämnen,

 • Acetone CH3(CO)CH3
 • Benzene C6H6
 • Ethylene glycol C2H6O2
 • Formaldehyde CH2O
 • Methylene chloride CH2Cl2
 • Perchloroethylene C2Cl4
 • Toluene C7H8
 • Xylene C8H10
 • 1,3-butadiene C4H6

Info Grafik VOCs

Många produkter vi har i våra hem släpper passivt ut flyktiga organiska föreningar, Nedan följer några exempel på dessa produkter,

 • Mattor och textiler
 • Skrivare och Kopiatorer
 • Sammansatta träprodukter
 • Färger och lim
 • Silikon och fogmassor
 • Lösningsmedel
 • Tygklädsel och tyger
 • Lacker, lagrade färger och kemikalier
 • Vinyl golv
 • Luftfräschare och ozon producerande luftrenare
 • Rengörings och desinfektionsmedel av kemikalier
 • Smink / Kosmetika
 • Eldningsolja, bensin
 • Fordonsavgaser från motorfordon i husanslutet garage
 • Matlagning och gasspisar
 • Kemtvättade kläder
 • Tidningar och reklamblad
 • Braskaminer och rökning

VOC eller TVOC?

När man mäter mängden flyktiga organiska ämnen stöter man ofta på termen TVOC, eller total mängd flyktiga organiska ämnen.
Nivån för totala flyktiga organiska ämnen (TVOC) är ett mått på summan av alla flyktiga organiska föreningar (VOC) som finns i ett luftprov.
TVOC är en viktig indikation på den allmänna luftkvaliteten i en byggnad eftersom det har samlats in så mycket information om TVOC-nivåerna under årens lopp, med hjälp av dessa uppgifter har forskarna kunnat sammanställa vad som kan anses som bra eller dålig luftkvalitet.

Vilka nivåer finns det av TVOC?

250 ppb
0-250 ppb - låga nivåer av organiska föreningar
2000 ppb
251-2000 ppb - Skadliga nivåer om de kvarstår i mer än 30 dagar
20000 ppb
Över 2000 ppb - Höga nivåer, vidta åtgärder omedelbart!
Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?

Man räknar med att Inomhusluftkvaliten ofta är 5-100 ggr sämre än utomhusluften. Vanligaste spannet ligger runt 3-10ggr sämre inomhusluft.

När det gäller utomhusluften så är det inte mycket man kan göra för snabba resultat annat än och bära ansiktsmask, däremot kan ni ta full kontroll över er IAQ - inomhusluftkvalitet! Läs mer om IAQ
I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Info Grafik Tid Spenderat Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan, men det kan vi förebygga!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.
Luftföroreningar hotar barnens rätt till en trygg tillvaro i Skolor och Hem!

I en artikel publicerad 2022-06-28 från EEA så står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige.
Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!.

Dålig IAQ - Inomhusluftkvalitet kan vi på Krya Hem eliminera och/eller förebygga!

Informationsfilm - luftföroreningars inverkan på barns utveckling av hjärnan och deras hälsa.
Vad beror en osund inomhusmiljö på?

En av de största orsakerna till att flyktiga organiska föreningar kan ansamlas är en dåligt fungerande ventilation. Flyktiga organiska föreningar släpps ut direkt i inomhusluften så de kommer att stanna kvar där om de inte ventileras ut.
Vi på Krya Hem kan utföra luftflödesmätningar på tilluften och frånluften samt VOC, CO2, Fukt och Radon. Tillsammans gör det att vi kan fastställa effektiviteten för ett ventilationssystem samt bedöma luftkvaliteten för era förhållanden.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Flyktiga organiska ämnen - VOC är en del av det.

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet , Boverket, Unicef.
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.